Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Aktualności

Protokół Nr 19/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 18.09.2018r. do dnia 28.09.2018r. ogłasza nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Protokół Nr 18/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Środki z Funduszu Pracy na bony na zasiedlenie!

Bon na zasiedlenie, to forma wsparcia adresowana do chętnych i aktywnych osób bezrobotnych, do 30 roku życia, które poszukują zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz mają sprecyzowane plany zawodowe.

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, planujących zmianę miejsca zamieszkania z uwagi na podjęcie pracy

W ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim III".

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę