Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż posiada środki finansowe na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (IV)", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"...

UWAGA - Aktualnie urząd może skierować na szkolenie już tylko 11 osób

UWAGA - Aktualnie urząd może skierować na szkolenie już tylko 7 osób

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę