Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lipca 2022 r.
stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (V) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Posiadamy środki finansowe na realizację projektu pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (V) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowe środki finansowe na realizację projektu pod nazwą: Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim (VI) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego...

Dodatkowe środki finansowe na realizację projektu pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (V) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę