Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż prowadzi nabór osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia w ramach bonu szkoleniowego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż posiada środki finansowe na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (IV)", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"...

UWAGA - Aktualnie urząd może skierować na szkolenie już tylko 11 osób

UWAGA - Aktualnie urząd może skierować na szkolenie już tylko 7 osób

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę