Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2022 r.
wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

18 października 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim.

Projekt ”Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim (VI)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (V)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (V) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę