Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Nagłówek

Aktualności

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy...

Uwaga! od 01.09.2017 zmiana systemu czasu pracy w PUP w Kamieniu Pomorskim

Podstawowy system czasu pracy, obejmujący rozkład czasu pracy to:

Środki na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej zostały wznowione!

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw dnia 14.07.2017r. pod pozycją 1380 rozporządzenia Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej,

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze

Załączniki Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Protokół Nr 13/2017

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Wprowadzony ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą

W dniu 11.06.2017r. został wprowadzony RUCH BEZWIZOWY pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą. Obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku...

Środki finansowe na staże, prace interwencyjne, bon na zasiedlenie, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż posiada jeszcze środki finansowe na staże, prace interwencyjne, bon na zasiedlenie, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na...

Środki finansowe na staże, szkolenia indywidualne oraz refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim III” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż posiada jeszcze środki finansowe na staże, szkolenia indywidualne oraz refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów z tytułu odbywania stażu, szkolenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864)

Protokół Nr 12/2017

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Wyświetlanie 1 - 10 z 54 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę