Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Nagłówek

Aktualności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko – stażysta, docelowo – starszy ratownik medyczny służby

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 16 października, godz. 10:00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolinie.

Protokół Nr 20/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Protokół Nr 19/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 18.09.2018r. do dnia 28.09.2018r. ogłasza nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Protokół Nr 18/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Środki z Funduszu Pracy na bony na zasiedlenie!

Bon na zasiedlenie, to forma wsparcia adresowana do chętnych i aktywnych osób bezrobotnych, do 30 roku życia, które poszukują zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz mają sprecyzowane plany zawodowe.

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, planujących zmianę miejsca zamieszkania z uwagi na podjęcie pracy

W ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim III".

Protokół Nr 17/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp. z.o.o. w Chlebni

Komunikat

Wyświetlanie 1 - 10 z 146 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę