Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Nagłówek

Aktualności

Protokół Nr 1/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Najważniejsze informacje o zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018r - dedykowana strona MRPiPS

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną stronę z informacjami dot. zatrudnienia cudzoziemców po 1 stycznia 2018 roku.

Konkurs dla pracodawców RPO - nabór wniosków na staż

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy...

Konkurs PO_WER - nabór wniosków na staż

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Konkurs dla pracodawców FP - nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ogłasza konkurs dla organizatorów staży. Konkurs ma charakter permanentny - aż do wyczerpania środków finansowych z Funduszu Pracy

Terminy odbioru PIT -11 za 2017r. dla PUP Punktu Obsługi w Wolinie oraz PUP w Kamieniu Pomorskim

Odbiór PIT -11 za 2017r.

Zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do

Dnia 29.12.2017r. - Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - NIE BĘDĄ REJESTROWANE!

W związku z wejściem w życie nowych przepisów

Jednostka Wojskowa nr 4071 w Żaganiu - rozmowy kwalifikacyjne do służby wojskowej

Jednostka Wojskowa nr 4071 w Żaganiu przesyła informacje dotyczące planowanych na grudzień br. rozmów

Wyświetlanie 1 - 10 z 94 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę