Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Logo EURES Polska - Sieć europejskich ofert pracy
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Informacja dla osób pobierających dodatek aktywizacyjny

Kwota dodatku aktywizacyjnego jako świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2647 ) podlega opodatkowaniu

Zgodnie z art. 31b ust. 4 ww. ustawy kwota podatku pomniejszana będzie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o tzw. ulgę podatkową
W celu uniknięcia dopłat do podatku w rozliczeniu rocznym należy poinformować o tym fakcie pracodawcę

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lipca 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

 
Powiatowy Urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  (91) 38 20 285


https://kamienpomorski.praca.gov.pl/
sekretariat@pupkamienpomorski.pl 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę