Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Nabór osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia w ramach bonu szkoleniowego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.(PO_WER)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę