Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż prowadzi nabór osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia w ramach bonu szkoleniowego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż posiada środki finansowe na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (IV)", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"...

UWAGA - Aktualnie urząd może skierować na szkolenie już tylko 11 osób

UWAGA - Aktualnie urząd może skierować na szkolenie już tylko 7 osób

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę