Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Środki finansowe na staże, szkolenia indywidualne oraz refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim III” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę