Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Nabór wniosków - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej - na podstawie art. 15 zze2 ustawy COVID-19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę