Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Nabór - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę