Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Aktualności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - (2018 rok)

”Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim (IV)”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - (2018 rok)

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (III) „ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Oś priorytetowa I Osoby...

Oferty stażu

Wolne oferty staży

Protokół Nr 16/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę