Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Aktualności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Wolne miejsca pracy dla bezrobotnych do 30 roku życia

Poszukujemy chętnych osób do 30 roku życia do zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych

Dodatkowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że pozyskał dodatkowe środki finansowe na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wniosek o wykreślenie z rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy

PUP w Kamieniu Pomorskim przypomina o obowiązku zawiadamiania o zaistnieniu okoliczności powodującej utratę statusu osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy.

Uwaga !!!! Środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim posiada środki finansowe dla osób planujących OTWARCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę