Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Aktualności

Protokół Nr 1/ 2017

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

W dniach 20-24 lutego kasa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim nieczynna

W dniach od 20 do 24 lutego 2017r. kasa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim z przyczyn technicznych będzie nieczynna.

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W KAMIENIU POMORSKIM OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ARESZCIE ŚLEDCZYM

strażnik działu ochrony (funkcjonariusz) - praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności w systemie wielozmianowym

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy trwa od dnia 06.02.2017r. do dnia 17.02.2017r. W 2017...

Konkurs dla pracodawców - staż - RPO

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę