Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Aktualności

Protokół Nr 5/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

UWAGA!!! Dotyczy podmiotów ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż zgodnie z art. 88 z ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn.zm.) zapewniono urzędom pracy dostęp do usługi ZUS U7

Protokół Nr 4/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Protokół Nr 3/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że w okresie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 23.02.2018 r. ogłasza nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę