Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Aktualności

Korekta do protokołu Nr 7/2018

Załączniki korekta.pdf

III Targi Pracy!

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim organizują III Targi Pracy połączone z Targami Edukacji pod patronatem Starosty Kamieńskiego Józefa Malca.

Protokół Nr 7/2018

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Realizacja projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim IV".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej VI „Rynek Pracy", Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie...

Projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE KAMIEŃSKIM (III)"

realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż w 2018r. kontynuuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (III)"...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę