Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Kliknij logotypy > automatyczne przekierowanie do zakładki > Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Aktualności

Ważne! - dotyczy podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi!

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

Protokół Nr 1 /2019

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 01.02.2019r. do dnia 22.02.2019 r. ogłasza nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Oferta zatrudnienia w Jednostce Wojskowej Nr 1905 w Dziwnowie

więcej informacji w załączniku poniżej

Jeremie 2 - Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Do kontaktów ze strony PFP upoważnieni są pracownicy: oddział w Koszalnie: Tomasz Nawrot (t.nawrot@pfp.com.pl; tel: 784 689 616) oddział w Wałczu: Janina Siemieńczuk (j.siemienczuk@pfp.com.pl; tel: 664 061 992) Małgorzata Gałecka (m.galecka@pfp.com.pl; tel: 795 417 461) oddział w Szczecinie: Katarzyna...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2018r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę