Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Aktualności

27 maja Dzień Samorządowca

27 maja Dzień Samorządowca

Protokół Nr 8/ 2017

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Infirmacja o szkoleniach (szkolenia RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim zaprasza do składania wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną w ramach projektu „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim III” .

Konkurs na staż urzędniczy

Prokurator Okręgowy w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) w Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim, więcej informacji w załączniku poniżej

Pomysł na własną firmę - RPO

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i masz pomysł na własny biznes a niewystarczającą ilość środków na jego realizację, możesz ubiegać się o przyznanie jednorazowej bezzwrotnej dotacji!

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę