Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Aktualności

Uwaga! od 01.09.2017 zmiana systemu czasu pracy w PUP w Kamieniu Pomorskim

Podstawowy system czasu pracy, obejmujący rozkład czasu pracy to:

Środki na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej zostały wznowione!

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw dnia 14.07.2017r. pod pozycją 1380 rozporządzenia Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej,

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze

Załączniki Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Protokół Nr 13/2017

Z posiedzenia komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim oceniającej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Wprowadzony ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą

W dniu 11.06.2017r. został wprowadzony RUCH BEZWIZOWY pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą. Obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę