Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Kliknij logotypy > automatyczne przekierowanie do zakładki > Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Aktualności

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie

Ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr VII / 2019 dla kandydatów do służby w służbie więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie na rok 2019.

Renta Rodzinna

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 743) – tzw. 13. emerytura

Darmowe warsztaty - CliPKZ Szczecin - 04.06.2019

Plakat oraz harmonogram warsztatów dostępny w załączniku poniżej

Nabór do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w m. Żagań

wszelkie potrzebne informacje dostępne w załączniku

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

ZobaczPowiatowy urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim


ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

fax. 91 38 20 285 wew. 21

www.pupkamienpomorski.pl
sekretariat@pupkamienpomorski.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę